PRZY ZAMÓWIENIU UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET PREZENT   tel: +48 601 31 44 55 lub +48 601 846 953

 

logo

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:
 

1. RODZAJU POJAZDU, KTÓREGO POSIADACZ NIE SPEŁNIŁ OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA:

 

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

    samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
     

2. OKRESU POZOSTAWANIA BEZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W DANYM ROKU KALENDARZOWYM:

     do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;
     

3. MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W ROKU KONTROLI, USTALONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z 10 PAŻDZIERNIKA 2002 ROKU O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ.

 

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku:

 

gradacja opłaty 

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochdowe i autobusy

 pozostałe pojazdy

OC rolników

         

 100%

3 500 zł

 5 250 zł

 580 zł

 

 180 zł

 

  50%

 1 750 zł

 2 630 zł

 290 zł

  20%

 700 zł

   1 050 zł

 120 zł


 

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!