PRZY ZAMÓWIENIU UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET PREZENT   tel: +48 601 31 44 55 lub +48 601 846 953

 

logo

Ubezpieczenia firm

Obok ubezpieczeń osobowych oferujemy też szeroki pakiet ubezpieczeń firmowych. Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję wykupienia ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia OC grup zawodowych. Więcej informacji o zakresie ubezpieczeń znajdą Państwo poniżej.

Ubezpieczenia mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

1) środki trwałe:
2) środki obrotowe,
3) rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
4) nakłady inwestycyjne,
5) mienie pracownicze,
6) wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

1) ogień i inne zdarzenia losowe,
2) kradzież z włamaniem i rabunek
3) dewastacja (opcja do ognia)
4) katastrofa budowlana (opcja do ognia)
5) stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia)
6) błąd użytkownika i szkody elektryczne ( opcja do ognia)
7) utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia)
8) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia)
9) maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia )
10) mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu)
11) mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia:

1) podstawowy - obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,

2) rozszerzony - obejmujący :
a) OC pracodawcy
b) OC za wózki widłowe
c) OC za podwykonawców
d) OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
e) OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
f) OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy,  pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
g) OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli,czyszczenia lub innych podobnych
h) OC najemcy -szkody w nieruchomościach
i) OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych
j) OC za produkt
k) OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie
l) OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
m) OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
n) OC za zanieczyszczenie środowiska
o) OC za przeniesienie chorób zakaźnych ( nowe ryzyko)
p) OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych  lub fajerwerków (nowe ryzyko)
q) OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko)

Ubezpieczenia OC grup zawodowych

OC doradców podatkowych
OC pośredników w obrocie nieruchomościami
OC Przewożnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
OC Spedytora
OC biur rachunkowych
OC zarządców nieruchomości