PRZY ZAMÓWIENIU UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET PREZENT   tel: +48 601 31 44 55 lub +48 601 846 953

 

logo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń samochodów – od obowiązkowego ubezpieczenia OC, przez dobrowolne ubezpieczenie AC, po szereg innych ubezpieczeń komunikacyjnych. O wszystkich oferowanych ubezpieczeniach samochodów piszemy poniżej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą za zakresu ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń firmowych czy ubezpieczeń na życie http://www.ubezpieczenia-legionowo.eu/zycie.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Obowiązek ubezpieczenia komunikacyjnego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uregulowany jest w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz..U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Posiadacze pojazdów mechanicznych oraz pojazdów historycznych są obowiązani posiadać ubezpieczenie komunikacyjne OC:

 • Pojazdy mechaniczne to pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy oraz pojazdy wolnobieżne (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych znajdujących się w posiadaniu rolników i użytkowanych w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego).
 • Pojazdy historyczne to pojazdy wpisane do inwentarza muzealiów, pojazdy mające co najmniej 40 lat oraz pojazdy lub mające co najmniej 25 lat, które s± uznane za pojazdy unikatowe.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

W przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. W przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane są w zróżnicowanych zakresowo wariantach:

Inne ubezpieczenia samochodów

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie samochodowe MOTO ASSISTANCE to dodatkowa gwarancja ochrony w kraju i za granicą dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz natychmiastowa organizacja pomocy 24 godziny na dobę w miejscu zdarzenia dzięki nowoczesnemu systemowi szybkiego reagowania.
Wystarczy jeden telefon do CENTRUM ALARMOWEGO , aby otrzymać niezbędną pomoc:

 • informacyjną
 • serwisową
 • w podróży
 • medyczną
 • dodatkową

Ubezpieczenie Auto Szyby

Ubezpieczenie szyb samochodowych: czołowej, bocznych i tylnych z wyłączeniem okien dachowych – szyberdachów w zakresie analogicznym jak w AC, czyli powstałe wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami
 • powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody
 • działania osób trzecich
 • pożaru lub wybuchu
 • działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy. Odpowiedzialność towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych tylko w określonym na polisie samochodzie.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Osobami ubezpieczonymi są kierujący pojazdem oraz pasażerowie w ilości zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Ubezpieczenie OC Szybka Wypłata

Ubezpieczenie OC Szybka Wypłata polecamy każdemu, komu zależy, żeby szkodę likwidował mu wybrany ubezpieczyciel, a nie towarzystwo sprawcy wypadku. Do tej pory tylko kupując AC w określonym towarzystwie decydowaliśmy, że to ono będzie zajmowało się naszą szkodą.

Ubezpieczenie OC Szybka Wypłata obejmuje szkody w mieniu polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu, jego części lub wyposażenia wyrządzone z winy kierującego innym pojazdem, ubezpieczonego w zakresie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Dodatkowo mogą to być:

 • szkody w bagażu przewożonym w pojeździe (zarówno należącym do kierowcy, jak i pasażerów)
 • pokrycie kosztów holowania czy parkowania
 • koszty dodatkowego badania technicznego
 • koszty wynajmu pojazdu zastępczego lub inne wydatki związane z brakiem możliwości korzystania z pojazdu

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon polecamy każdemu, kto nie ma ochoty samodzielnie zmieniać koła w razie przedziurawienia opony.

To ubezpieczenie gwarantuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie uszkodzenia ogumienia kół podczas jazdy np. wyniku najechania na szkło, gwoździe czy ubytki w nawierzchni drogi.

Ubezpieczenie OPON obejmuje:

1) wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu,

2) holowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego serwisu, w którym zostanie dokonana naprawa uszkodzonego ogumienia, jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia w ocenie przedstawiciela nie będzie możliwa. W tym przypadku umowa gwarantuje również pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia ubezpieczonego pojazdu w serwisie wskazanym przez ubezpieczyciela.

3) telefoniczną pomoc informacyjną w zakresie przekazania danych teleadresowych:

 • a) zakładów wulkanizacyjnych,
 • b) sklepów z oponami
 • c) punktów przechowywania opon.