PRZY ZAMÓWIENIU UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET PREZENT   tel: +48 601 31 44 55 lub +48 601 846 953

 

logo

Ubezpieczenia majątkowe

Obok ubezpieczeń komunikacyjnych zajmujemy się sprzedażą ubezpieczeń majątkowychUbezpieczenie majątkowe stanowią ważny segment naszej działalności. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji, w tym ubezpieczenie mieszkań i domów, ubezpieczenie OC osobowe, ubezpieczenia rolne czy ubezpieczenie jachtów.

Ubezpieczenie mieszkań i domów

Umowa na ubezpieczenie mieszkań i domów obejmuje skutki działania zdarzeń losowych, takich jak powódź, deszcz nawalny, napór śniegu, osuwanie się ziemi czy pożar. Można ją rozszerzyć o opcję kradzieży z włamaniem, rabunek i dewastację.

Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny (albo letniskowy), a także garaż lub inny budynek stojący na posesji, ogrodzenie posesji albo lokal mieszkalny (albo stałe elementy lokalu mieszkalnego). Ochroną mogą być objęte też ruchomości domowe.
Ubezpieczenie obejmuje różne zdarzenia, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

Ubezpieczenie OC osobowe

Ubezpieczenie OC osobowe już w podstawowym wariancie daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach, gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są oni, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Ubezpieczenie OC osobowe jest przeznaczone dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

Ubezpieczenie OC osobowe – dlaczego warto?

Dzięki wykupieniu ubezpieczenia OC osobowego można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to, jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. Oferujemy ubezpieczenia Warta, które obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

  • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów;
  • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze;
  • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę;
  • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę;
  • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie
  • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów)

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane np.:

  • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni.
  • w trakcie budowy domu– właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

Ubezpieczenia rolne

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania

Ubezpieczenia jachtów

Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe wraz z wyposażeniem i sprzętem.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.