PRZY ZAMÓWIENIU UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET PREZENT   tel: +48 601 31 44 55 lub +48 601 846 953

 

logo

Ubezpieczenia osobowe

Firma Ubezpieczenia Marzena Plutecka pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń osobowych, jak i ubezpieczeń firmowych. Oferta obejmuje ubezpieczenia turystyczne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia turystyczne

W przypadku ubezpieczeń turystycznych ochroną objęte są koszty leczenia Ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski, następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego spowodowane przyczyną zewnętrzną, pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego oraz utratę bagażu podróżnego znajdującego się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, w przechowalni bagażu lub w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu.,

Ponadto w ramach ubezpieczenia turystycznego ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe

Opcjonalnie można objąć ochroną ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas:

  • pracy zawodowej, nauki oraz w drodze „do/z" miejsca pracy lub nauki
  • uprawiania sportu oraz w drodze "do/z" zajęć sportowych

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

  • zawału serca lub udaru mózgu,
  • chorób tropikalnych,
  • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
  • uprawiania sportu zawodowo.